لاوین
سامانه هوشمند ارائه خدمات حقوقی

ارائه فناورانه خدمات حقوقی؛ تنظیم قرارداد هوشمند و اختصاصی با نظارت و تایید کارشناس - قراردادهای آماده - انجام امور ثبتی تاسیس، تنظیم و ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت ها - ثبت علامت و اختراع در قالب خدمات امور مالکیت معنوی(فکری) - سیستم پیشنهاد و تعیین نام شرکت و ..

مشاهده خدمات
introImg
services
services
services
خدمات لاوین

خدمات سامانه هوشمند لاوین با نظارت کارشناسان مجرب؛ آسایش و اطمینان خاطر همراهی یک مشاور و دستیار مطمئن، متخصص و دقیق را به منظور انجام امور حقوقی فقط با یک انتخاب، در دسترس شما قرار داده است. خدمت مورد نیاز خود را انتخاب نمایید

محاسبه شراکت
بررسی قرار داد
بانک قرار داد
امضا الکترونیک
تعیین نام شرکت
ثبت شرکت
®
ثبت علامت تجاری(برند)
پرسش و پاسخ
تنظیم قرار داد
contractImg

تنظیم قرارداد هوشمند در بستر مجازی(آنلاین)

بستر جلسه مجازی سامانه هوشمند لاوین، با امکانات تنظیم ساعت و تاریخ در تقویم لاوین و اطلاع رسانی به شماره همراه اعلامی افراد و اعضای جلسه، تشکیل مجازی جلسه و بررسی خواست طرفین قرارداد به منظور توافق و انعقاد قراداد را در محیط گفتگو(چت روم) با امکان حضور کارشناس حقوقی(در صورت درخواست و هماهنگی قبلی) فراهم و در دسترس شما قرار خواهد داد.

ایجاد قرارداد هوشمند
registerCompany

سامانه هوشمند ثبت لاوین
با انتخاب این خدمت و تکمیل اطلاعات مورد نیاز ثبت تاسیس یا تغییرات شرکت یا موسسه، همراه با بهره مندی از امکانات راهنما و مشاهده پیشرفت مراحل کار، دستیاری مطمئن و دقیق را برای دریافت نتیجه مطلوب با مدیریت زمان در دسترس خود دارید.

انواع قرارداد

قرارداد هوشمند
قرار داد آماده